Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất

Lương giáo viên tiểu học được điều chỉnh áp dụng theo quy định mới của Bộ GD-ĐT ban hành. Dựa vào quy định này, bạn sẽ dễ dàng áp dụng cách tính mức lương cơ bản của một giáo viên tiểu học. Cùng tham khảo mức lương đúng tiêu chuẩn trong bài viết này nhé. 

Việc làm GIÁO DỤC HOT nhất !

Bộ GDĐT đang xem xét và lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương cho giáo viên tiểu học, công lập. Trong đó, hệ số lương giáo viên tiểu học cao nhất đạt mức 6,78.

Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng, giáo viên Sư phạm tiểu học sẽ luôn được nhận lương ở mức chung nhưng sự thật không phải như vậy. Giáo viên tiểu học đều được nhận mức lương giống nhưng cách tính lương sẽ có sự khác biệt. Bởi vậy, các cô giáo, thầy giáo nên tìm hiểu chi tiết các tính lương GV tiểu học để được số tiền theo đúng quy định của Bộ GDĐT.

>> Xem thêm: Bảng lương giáo viên cập nhật mới nhất 

Bậc lương giáo viên tiểu học 

Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất - Ảnh 1
Lương của giáo viên tiểu học

Theo bộ GDĐT, Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương GV tiểu học công lập sẽ bao gồm:

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hạng I áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.1). Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6.78.

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hạng II áp dụng hệ số lương của viên chức thuộc loại A2 (Nhóm A2.2). Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

(Hiện hành, áp dụng hệ số lương viên chức A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98)

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hạng III áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1. Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Read More:   Kế toán bệnh viện là gì? Mức lương của kế toán bệnh viện bao nhiêu?

(Hiện hành, áp dụng Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, áp dụng hệ số lương viên chức A0. Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

– Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, hạng IV, áp dụng hệ số lương của viên chức loại B. Từ hệ số lương 1,86 đến 4,06, đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0. Từ hệ số lương 2,10 đến 4, 89 đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng.

(Hiện hành, áp dụng hệ số lương viên chức loại B hệ số lương từ 1,86 đến hệ số lương 4,06)

Ở thời điểm hiện tại, mức lương thấp nhất sẽ là 2.771.400 đồng/tháng;

Mức cao nhất là 7.420.200 đồng/tháng.

Mức lương này sẽ được điều chỉnh cao nhất so với mức thấp nhất chính là 2.976.000 đồng/tháng đến 10.848.000 đồng/tháng.

Bảng lương giáo viên tiểu học năm 2020

Giáo viên tiểu học hạng II (Viên chức loại A1) bao gồm:

 • Hệ số 2.34 mức lương 2.340.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.744.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.64 mức lương 2.670.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.272.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.00 mức lương 4.470.000VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.800.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.33 mức lương 4.961.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.328.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.66 mức lương 5.453.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.856.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.99 mức lương 5.945.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.384.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.32 mức lương 6.436.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.912.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.65 mức lương 6.928.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 7.440.000 VNĐ/tháng).
Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất - Ảnh 2
Giáo viên tiểu học được nhận mức lương ổn định

  XEM THÊM: Giáo viên trường tư thục được đề xuất hỗ trợ 1.8 triệu đồng/ tháng

Giáo viên tiểu học hạng III (Viên chức loại A0) bao gồm:

 • Hệ số 2.10 mức lương 3.129.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.360.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.41 mức lương 3.590.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.856.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.72 mức lương 4.052.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.352.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.03 mức lương 4.514.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.848.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.34 mức lương 4.976.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.344.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.65 mức lương 5.438.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.840.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.96 mức lương 5.900.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.336.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.27 mức lương 6.362.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.832.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.58 mức lương 6.824.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 7.328.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.89 mức lương 7.286.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 7.824.000 VNĐ/tháng).

  XEM THÊM: Giáo viên được đề xuất lương mới, bộ GD-ĐT nói gì?

Giáo viên tiểu học hạng IV (Viên chức loại A0) bao gồm:

 • Hệ số 1.86 mức lương 2.771.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 2.976.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.06 mức lương 3.069.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.296.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.26 mức lương 3.367.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.616.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.46 mức lương 3.665.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 3.936.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.66 mức lương 3.963.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.256.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.86 mức lương 4.261.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.576.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 2.86 mức lương 4.261.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.576.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.06 mức lương 4.559.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 4.896.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.26 mức lương 4.857.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.216.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.46 mức lương 5.155.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.536.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.66 mức lương 5.453.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 5.856.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 3.86 mức lương 5.751.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.176.000 VNĐ/tháng).
 • Hệ số 4.06 mức lương 6.049.000 VNĐ/tháng (Mức lương dự kiến 6.496.000 VNĐ/tháng).

  XEM THÊM: Mức lương GV mầm non hiện nay 

Cách tính lương giáo viên tiểu học 2020

Cách tính lương cho giáo viên tiểu học sẽ được áp dụng như sau:

Read More:   Nhà phân phối là gì? Những tiêu chí để lựa chọn nhà phân phối

Mức lương hiện tại ngày 1/7/2002 = Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/tháng x Hệ số lương thưởng + phụ cấp hiện hưởng

Mức lương GV tiểu học trước ngày 1/7/2020 vẫn áp dụng theo mức lương cơ sở cũ 1.490.000 đồng/tháng.

Với công thức này các bạn có thể áp dụng cho từng chức danh giáo viên trong ngành giáo dục để tính mức lương cơ bản.

Hi vọng với những chia sẻ hữu ích trên đây sẽ giúp cho các bạn có thêm những thông tin về mức  lương giáo viên tiểu học mới nhất. Đây chính là điều được rất nhiều bạn quan tâm, đặc biệt đối với các bạn chuyên ngành sư phạm tiểu học. Đừng quên cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích tại NewsTimviec nhé!

Bài viết trên đây, Hệ Thống Quản Lý Trường Học đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Mức lương giáo viên tiểu học và công thức tính lương mới nhất” được đăng bởi vào ngày 2022-07-15 09:00:16. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HeThongQuanLyTruongHoc.Com

Back to top button