Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề

Hợp đồng lao động là bản thỏa thuận giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa cũng như các mẫu hợp đồng lao động phổ biến hiện nay.

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là loại văn bản dùng để thỏa thuận giữa người lao động (NLĐ) và đơn vị sử dụng lao động. Nội dung bên trong HĐLĐ sẽ bao gồm các điều kiện lao dộng cùng quyền hạn và nghĩa vụ của cả 2 bên.

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề - Ảnh 1
Khái niệm hợp đồng lao động

HĐLĐ được thành lập dựa trên nguyên tắc minh bạch, bình đẳng và tự nguyện. Nó chỉ có hiệu lực khi có được sự đồng thuận của cả người lao động cũng như người sử dụng lao động. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, 2 bên vẫn có quyền thay đổi nội dung và các điều khoản của hợp đồng với điều kiện có được sự đồng ý từ các bên ký kết. (Bạn có thể tham khảo thêm định nghĩa hợp đồng lao động trên Wikipedia).

Một số mẫu hợp đồng lao động chuẩn hiện nay

Dưới đây là một số loại hợp đồng lao động mẫu để bạn tham khảo:

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

***********

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Được ban hành theo Thông tư số ../20…../TT-BLĐTBXH ngày …… tháng ….. năm 20…… của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội

Issued under the Circular No……/20……/TT-BLDTBXH dated ….. September 20…. of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà ……………………………………..

We are, from one side: Mr/Ms. …………………………………………

Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

Đại diện cho: Công ty TNHH………………………………………..

On behalf of: …………………………………………………..Co., Ltd.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Thanh Tri District, Hanoi City

Tel: 04…………………………. Fax: 04 …………………………..

Và một bên là: …………………………………………………………………..

And from other side:

Ngày sinh: …./…/……

Date of birth:

Trình độ: Chuyên môn:

Degree: Profession:

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Home address:

CMND số: …………………………..Cấp ngày: …/…/…….Tại:………..

ID card no #: Issue date: Issue at:

Sổ lao động số (nếu có):

Labor book no (If any)

Điện thoại:

Tel:

➤ Bạn có thể tải mẫu hợp đồng lao động đơn giản này TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2019

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: 09/HĐLĐ-KTTU)

Chúng tôi, một bên là: Công ty ABC

Địa chỉ: Số 17 Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 10, T.P Hồ Chí Minh

Đại diện bởi:

Ông: Nguyễn Văn A

Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1981.

Số CMTND: 012345678. Cấp ngày 21/04/2012 Tại: CA Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ nơi cư trú: 68/72 Đồng Nai, P.15 . Q.10, T.P Hồ Chí Minh

Chức vụ: Giám đốc

Và một bên là Ông: Nguyễn Văn B

Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1988. Giới tính: Nam

Số CMTND: 164267437. Cấp ngày 12/06/2015 Tại: CA Tỉnh Ninh Bình.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố Thiện Thân, P. Ninh Sơn, T.P Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Chỗ ở hiện nay: 119 đường 3/2, P. 1, Q. 10. T.P Hồ Chí Minh

➤ Tải mẫu hợp đồng lao động không thời hạn TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Số: ………/HĐLĐ

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …..…. Tại …

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A): ……

Đại diện Ông/Bà: …

Dịch vụ tham khảo: Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại

Chức vụ: …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Mã số thuế: …

Số tài khoản: …

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B): …

Ông/Bà: …

Sinh năm: …

Quốc tịch: …

Nghề nghiệp: …

Xem thêm: Khi nào được xem là người lao động cao tuổi

Địa chỉ thường trú: …

Số CMTND: …

Số sổ lao động (nếu có): …

➤ Bạn có thể tải mẫu hợp đồng này TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng lao động theo thời vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …………

Hôm nay, ngày …. tháng ….năm…., tại …………………………………….

Read More:   Trung thực là gì? Tại sao cần trung thực?

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Người sử dụng lao động):…………………………………………………

Đại diện: ………………………….………… Chức vụ: ………..…………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:…….………………..

BÊN B (Người lao động):………………….…………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Số CMND:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

➤ Bạn có thể tải mẫu hợp đồng này TẠI ĐÂY

Ý nghĩa của hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với người lao động mà còn với đơn vị sử dụng lao động cũng như Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước. Cùng tìm hiểu ý nghĩa của hợp đồng lao động đối với từng đối tượng cụ thể nhé!

Đối với người lao động

Đối với người lao động, HĐLĐ chính là phương tiện pháp lý để họ thực hiện quyền tự do việc làm của mình. Trong thời buổi kinh tế thị trường đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, các ngành nghề đều có sự phát triển vượt bậc.

Quá nhiều cơ hội tốt đang mở ra trước mắt người lao động và HĐLĐ chính là phương tiện, là công cụ giúp họ có thể thay đổi nơi làm việc và tìm ra nơi phù hợp nhất với nhu cầu của mình, nơi có thể cho họ mức thu nhập và những khoản đãi ngộ mà họ hằng mong ước.

Đối với đơn vị sử dụng lao động

HĐLĐ là phương tiện pháp lý cực kỳ quan trọng đối với các đơn vị sử dụng lao động. Nó cho phép họ có thể chủ động tìm kiếm, tuyển dụng và sử dụng lao động theo ý muốn. Trong một khuôn khổ nhất định, đơn vị sử dụng lao động có thể thỏa thuận và đưa ra những điều kiện mà họ cho rằng thích hợp để thu hút người lao động ký kết hợp đồng với họ.

Người sử dụng lao động và người lao động đều được phép thay đổi nội dung cũng như các điều khoản hợp đồng trong trường hợp cần thiết.

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề - Ảnh 2
HĐLĐ quan trọng với cả người lao động và người sử dụng lao động

Đối với Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước

HĐLĐ không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với người lao động và đơn vị sử dụng lao động mà nó còn ảnh hưởng lớn đến Nhà nước (NN) và các cơ quan quản lý NN. Người lao động và người sử dụng lao động là 2 yếu tố then chốt của thị trường lao động và thị trường lao động thì lại đóng vai trò sống còn trong việc vận hành nền kinh tế thị trường.

HĐLĐ là cơ sở, nền tảng để đảm bảo sự minh bạch, bình đẳng và tự nguyện của các bên khi xác lập quan hệ lao động. HĐLĐ còn là cơ sở pháp lý quan trọng để NN tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật lao động của các cơ quan, doanh nghiệp.

Các loại hợp đồng lao động phổ biến hiện nay

Dựa vào thời hạn hợp đồng và các ngành nghề, vị trí làm việc mà HĐLĐ thường được chia thành 3 loại sau:

 • HĐLĐ không xác định thời hạn
 • HĐLĐ xác định thời gian
 • HĐLĐ theo thời vụ

Hãy cùng tìm hiểu cụ thể về khái niệm và bản chất của từng loại HĐLĐ vừa liệt kê này nhé!

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

HĐLĐ không xác định thời hạn là loại hợp đồng mà trong đó thời hạn chấm dứt nó không được 2 bên quy định cụ thể. Những công việc thuộc biên chế NN hoặc có thời hạn > 36 tháng thường sẽ sử dụng loại hợp đồng này.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

HĐLĐ xác định thời hạn còn được gọi là hợp đồng lao động có thời hạn. Với loại hợp đồng này, 2 bên ký kết đã xác lập và có những thoả thuận rõ ràng về thời hạn của hợp đồng. Khi hết thời gian quy định trong hợp đồng, người lao động có quyền thể tái ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng tùy vào nhu cầu của bản thân họ.

Đối với trường hợp người lao động vẫn tiếp tục làm việc bình thường sau khi đã hết thời hạn ghi trên hợp đồng thì hợp đồng ký kết ban đầu sẽ được mặc định trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề - Ảnh 3
Có 3 loại HĐLĐ

Hợp đồng lao động theo thời vụ

Đây là loại hợp đồng dành riêng cho các loại công việc có tính chất ngắn hạn, không lâu dài, thường sẽ chỉ có thời hạn

Read More:   Lương cơ sở là gì? Sự khác biệt giữa lương cơ sở và lương cơ bản

Lưu ý cần biết khi đã ký kết HĐLĐ

Xét về mặt pháp ký, một khi đã ký kết xong HĐLĐ thì cả người lao động và đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm phải chấp hành đúng mọi điều khoản trên hợp đồng. Nếu không thực hiện nghiêm chỉnh thì sẽ bị tính là vi phạm hợp đồng và bị xử phạt theo như luật pháp quy định.

Trong trường hợp 2 bên xảy ra mâu thuẫn và không thể thống nhất ý kiến, dẫn đến kết quả một bên đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì tất cả các bên vẫn phải tuân thủ đầy đủ những điều khoản của luật Lao động để tránh những rắc rối không cần thiết phát sinh.

Điều kiện để đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, thế nhưng họ cần tuân thủ một vài nguyên tắc nhất định:

 • Đối với HĐLĐ không xác định thời hạn: Không cần nêu lý do, chỉ cần báo trước 45 ngày.
 • Đối với HĐLĐ xác định thời hạn: Phải có lý do theo đúng như quy định tại khoản 1 Điều 37 và cần báo trước ít nhất 30 ngày.
 • Đối với HĐLĐ theo thời vụ: Phải có lý do theo đúng như quy định tại khoản 1 Điều 37 và cần báo trước ít nhất 3 ngày.
Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề - Ảnh 4
Điều kiện để đơn phương chấm dứt hợp đồng

Những trường hợp đặc biệt sau chỉ cần báo trước 3 ngày đối với tất cả các loại hợp đồng (không có ngoại lệ):

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc…
 • Điều kiện làm việc không được đảm bảo như đã thỏa thuận trong HĐLĐ
 • Không được trả lương đầy đủ hoặc không được nhận lương đúng thời hạn như đã ghi trên hợp đồng
 • Bị ngược đãi hoặc quấy rồi tình dục
 • Người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn và 1/4 thời hạn hợp đồng, người làm việc theo HĐLĐ thời vụ mà bị tai nạn, ốm đau, đã điều trị 90 ngày liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục

Đối với trường hợp lao động nữ mang thai và phải nghỉ do yêu cầu của bác sĩ thì thời hạn sẽ theo như bác sĩ chỉ định.

Hợp đồng làm việc là gì?

Hợp đồng làm việc (HĐLV) là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề - Ảnh 5
Hợp đồng làm việc

Mẫu hợp đồng làm việc chuẩn

Dưới đây là mẫu hợp đồng làm việc cho bạn tham khảo:

Bộ, ngành, địa phương:…..…
Đơn vị: …………………………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /HĐLV

……….., ngày …. tháng ….. năm ….

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1) ………………………………….

Địa chỉ……………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………

Và một bên là Ông/ Bà: ……………………………………………….

Sinh ngày ……… tháng ……….. năm ………….. tại …………………….

Trình độ đào tạo: …………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………..

Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ……………………………………………………

Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………………

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ……………………………………

Cấp ngày …… tháng …… năm ………. tại …………………………………………………………..

► Bạn có thể download mẫu hợp đồng lao động mới nhất TẠI ĐÂY

Điểm khác biệt giữa hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động

Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn với hợp đồng lao độnghợp đồng làm việc. Trên thực tế, chúng có rất nhiều điểm khác biệt dễ nhận thấy. Dưới đây là những điểm khác nhau giữa HĐLD và HĐLV:

Nội dung Hợp đồng lao động Hợp đồng làm việc
Về định nghĩa HĐLĐ là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động về vấn đề việc làm, mức lương, điều kiện việc làm, quyền hạn, nghĩa vụ của các bên. HĐLV là văn bản thỏa thuận giữa viên chức/người được tuyển làm viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, nội dung của hợp đồng này xoay quanh vấn đề vị trí công việc, lương và chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên.
Về đơn vị áp dụng Đơn vị áp dụng HĐLĐ là các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà Nước; các doanh nghiệp và đơn vị tư nhân Đơn vị áp dụng HĐLV thì chỉ có một, đó là đơn vị sự nghiệp công lập
Về phạm vi áp dụng Phạm vi áp dụng của HĐLĐ rộng Phạm vi áp dụng của HĐLV thì hẹp.
Về chủ thể ký kết Chủ thể ký kết của HĐLĐ là người lao động và đơn vị sử dụng lao động Chủ thể ký kết của HĐLV là viên chức/người sắp trở thành viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
Về hình thức Hợp đồng lao động phải được thỏa thuận bằng vản bản, tuy nhiên đối với công việc tạm thời dưới 3 tháng thì người lao động và người sử dụng lao động có thể chọn phương thức thỏa thuận bằng lời nói. Đối với hợp đồng làm việc, chúng ta chỉ có thể thỏa thuận trên văn bản mà thôi.
Về chủng loại HĐLĐ thường được phân thành 3 loại: HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ thời vụ. HĐLV thì đơn giản hơn, nó được chia thành 2 loại, đó là HĐLV không xác định thời hạn và HĐLV xác định thời hạn.
Về căn cứ pháp lý Căn cứ pháp lý của HĐLV là khoản 5 Điều 3 Luật Viên chức 2010. Căn cứ pháp lý của HĐLĐ là Điều 15 Bộ luật Lao động 2012.
Về nội dung Nội dung của HĐLĐ thường xoay quanh mức lương, điều kiện làm việc, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên. Nội dung của HĐLV thì tập trung vào vị trí việc làm, lương, chế độ đã ngộ, điều kiện làm việc, quyền hạn và nghĩa vụ của 2 bên.
Về thời gian thử việc

Thời gian thử việc trong HĐLĐ thì phức tạp hơn, được chia thành 3 trường hợp:

 • Không > 60 ngày đối với công việc cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên
 • Không > 30 ngày đối với công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp…)
 • Không > 6 ngày đối với các loại công việc khác.
Thời gian thử việc trong HĐLV của viên chức thường là từ 3 – 12 tháng
Read More:   Cách giảm giá thu hút khách hàng từ cái nhìn đầu tiên

Trên đây là bài viết tổng hợp cực kỳ đầy đủ về hợp đồng lao độnghợp đồng làm việc cũng như những điểm khác nhau giữa chúng. Hi vọng bạn sẽ đọc thật kỹ những cẩm nang nghề nghiệp này để tăng thêm hiểu biết cho bản thân và tận dụng chúng khi cần thiết!

Bài viết trên đây, Hệ Thống Quản Lý Trường Học đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất cho mọi ngành nghề” được đăng bởi vào ngày 2022-07-14 14:15:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HeThongQuanLyTruongHoc.Com

Back to top button