Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác chuẩn nhất 2022

Mẫu biên bản bàn giao công việc là loại giấy tờ không thể thiếu khi bạn nghỉ việc hoặc chuyển công tác sang bộ phận khác. Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn cách viết chuẩn nhé!

Khái niệm

Mẫu biên bản bàn giao công việc là loại giấy tờ mà người lao động bắt buộc phải viết và giao nộp trước khi nghỉ thai sản, nghỉ việc hay thuyên chuyển công tác sang bộ phận khác. Nó sẽ giúp quá trình nghỉ việc/chuyển việc của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác chuẩn nhất 2022 - Ảnh 1
Mẫu biên bản bàn giao công việc là gì?

Với loại văn bản này, người tiến hành bàn giao sẽ rà soát lại tất cả những công việc mình đã làm, đang làm dở cũng như thống kê các loại tài liệu, dụng cụ, thiết bị… mà họ đã sử dụng trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

Người nhận bàn giao sẽ đóng vai trò người thay thế, người kế nhiệm và tiếp tục làm những công việc mà người đi để lại cũng như tiếp nhận các loại tài sản, dụng cụ… của người cũ để sử dụng cho công việc.

⏩ Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn xin chuyển công tác chuẩn cho mọi ngành nghề

Tầm quan trọng của việc bàn giao công việc

Thể hiện trách nhiệm với công việc

Việc bạn bàn giao lại công việc chứng tỏ rằng bạn là người rất có trách nhiệm với công việc. Dù bạn sắp nghỉ việc nhưng bạn vẫn làm hết trách nhiệm của bản thân, giao lại công việc cho người kế nhiệm một cách cẩn thận và chu đáo để không gây ảnh hưởng đến công ty. Làm tốt quá trình bàn giao cũng giúp bạn để lại ấn tượng tốt cho công ty cũ, rằng bạn thực sự là một người chuyên nghiệp và luôn tận tâm với công ty đến tận phút cuối cùng.

Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác chuẩn nhất 2022 - Ảnh 2
Hoàn thành biên bản bàn giao là thể hiện bạn có trách nhiệm với công việc và công ty

Những người thông minh luôn hiểu rõ chân lý rằng xin việc thành công ở nơi khác không có nghĩa là có thể chểnh mảng với công việc cũ. Hãy làm việc thật tốt cho đến ngày rời đi và nhớ kỹ phải bàn giao công việc cho người kế nhiệm theo đúng quy trình nhé!

Tuân thủ đúng quy định của hợp đồng

Khi bạn bắt đầu làm việc, bạn đã ký một bản hợp đồng lao động với nhà tuyển dụng. Và khi sắp rời đi, bạn vẫn phải tuân thủ đúng những quy định được ghi trên hợp đồng ấy nếu không muốn bị phạt tiền (thậm chí kiện ra tòa) do vi phạm hợp đồng. Nó là điều kiện bạn cần thực hiện nghiêm chỉnh để có thể được rời đi một cách chính đáng!

Read More:   Tiểu sử doanh nhân Đặng Văn Thành – Ông vua mía đường nước Việt

Gián tiếp giúp đỡ người kế nhiệm

Việc bàn giao công việc không chỉ thể hiện bạn là người có trách nhiệm và tuân thủ kỷ luật mà còn là sự giúp đỡ lớn lao dành cho người kế nhiệm của bạn. Nếu bạn cứ thế rời đi mà không bàn giao mọi thứ thì bạn sẽ khiến “người đến sau” bị mắc kẹt trong mớ bòng bong cho chính bạn tạo ra. Vì vậy, hãy bàn giao công việc thật cẩn thận để giúp hậu bối của bạn bớt đi gánh nặng nhé!

Một số mẫu biên bản bàn giao công việc phổ biến

Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

1. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

2. Ông/ Bà ………………..Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

3. Ông/ Bà……………….. Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………

4. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………….Phòng: ………………………

B. NGƯỜI BÀN GIAO:

5. Ông/ Bà :……………… Chức vụ:………………………… Phòng: ………………………

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

I. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT Nội dung Người nhận bàn giao. Kết luận
1
2

II. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT Nội dung Người nhận bàn giao. Kết luận
1
2

Biên bản kết thúc vào lúc …….giờ…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phận Người nhận bàn giao Người bàn giao

Download mẫu biên bản

Mẫu biên bản bàn giao công việc tiếng Anh (song ngữ)

CÔNG TY…..

…..COMPANY

Số: …/…/…
No.:…/…/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU
MINUTES OF THE HANDOVER OF JOB AND DOCUMENTS

Hôm nay, ngày …/…/…, tại địa chỉ ……, chúng tôi gồm có:
Today, date …/…./…, at address ……., we including:

A. BÊN BÀN GIAO:
HANDOVER PARTY:

Họ và tên: ……………………………….. ………………………………….. ………………………………… …………………………………
Full name: …………………………….. ………………………………… …………………………………… ………………………………….

Chức vụ: ………………….. …………………………..  Bộ phận: ……………………………….. ………………………………………….
The position: …………………. ………………….  Department: ………………………………… …………………………………………

Lý do bàn giao: …………………………….. ………………………………….. ………………………………. ……………………………….
The reason for handing over: ……………………….. …………………………… …………………………. ………………………………

B. BÊN NHẬN BÀN GIAO:
RECEIVER HANDOVER PARTY:

Bộ phận nhận bàn giao: …………………………………. ……………………………………….. ……………………………………………
Handover department: ……………………………….. ……………………………………………… …………………………………………

Đại diện của Bộ phận nhận bàn giao: ………………………… ………………………………… ………………………………………..
Representative of handover department: …………………… …………………………………… ………………………………………..

Chức vụ: …………………. …………………………… Bộ phận: ………………………….. ………………………… ……………………….
The position: ……………….. ……………………  Department: ……………………. ……………………………. …………………………

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:
Together handover work with the following content:

I.   BÀN GIAO CÔNG VIỆC:
HANDOVER OF JOB:

Stt/No.

Nội dung công việc/ Job content

Tình trạng/State

II.   BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU VÀ  MẪU PHIẾU THU
HANDING THE RECORD DOCUMENT:

Biên bản kết thúc vào lúc …… cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.
The minutes end at …… the same day. The parties agree to the above.

Biên bản được thành lập …….  (…) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
The minutes are established ……. (…) each party keeps 01 (one) copy with the same legal value.

Quản lý bộ phận

Department management

(Ký và ghi rõ họ tên)/
Sign and write full name

Người bàn giao

Hander

(Ký và ghi rõ họ tên) )/
Sign and write full name

Người nhận bàn giao

Recipients delivered

(Ký và ghi rõ họ tên) )/
Sign and write full name

Download mẫu biên bản

Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20….., tại: ……………………………………… chúng tôi gồm:…………………………….

Người bàn giao:…………………………….. Bộ phận:…………………………. MSNV:………………………………..

Người nhận bàn giao:……………………. Bộ phận:…………………………. MSNV:………………………………..

Lý do bàn giao: Nghỉ thai sản

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản.

Người bàn giao Người nhận bàn giao Phòng HC-NS

Download mẫu biên bản

Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán

Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác chuẩn nhất 2022 - Ảnh 3

Download mẫu biên bản

⏩ Tham khảo: Mẫu thông báo tuyển dụng nhân sự chuẩn nhất 2020 [DOWNLOAD]

Những điều cần chú ý khi bàn giao công việc

Chuẩn bị bản mô tả công việc

Biên bản bàn giao nào cũng sẽ có mục “Bàn giao công việc”, nhiệm vụ của bạn là phải điền đầy đủ những việc bạn đã làm được cũng nhưng đang làm dở. Hãy mô tả kỹ càng những công việc mà người mới cần đảm nhiệm thay cho bạn. Bên cạnh đó, hãy nhớ để list các liên hệ liên quan đến công việc đồng thời đừng quên liệt kê thông tin kê khai tài sản, dữ liệu, tài khoản đăng nhập…

Tiến hành hướng dẫn cho người kế nhiệm

Việc hướng dẫn người kế nhiệm có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng! Người mới sẽ không nắm rõ công việc như bạn, vì vậy bạn cần hướng dẫn họ để họ hiểu được quy trình làm việc và những điều họ phải làm. Nhờ sự dẫn dắt của bạn, người kế nhiệm sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường, làm việc suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác chuẩn nhất 2022 - Ảnh 4
Tiến hành hướng dẫn cho người kế nhiệm

Còn một điều vô cùng quan trọng nữa là bạn có thể được nghỉ sớm mà vẫn nhận được lương đầy đủ. Và điều ấy chỉ xảy ra khi người kế nhiệm của bạn lên tiếng xác nhận rằng quá trình bàn giao hoàn tất mà thôi.

Qua bài viết trên đây, chắc hẳn bạn thu thập được nhiều thông tin quan trọng xoay quanh mẫu biên bản bàn giao công việc. Mong rằng đây sẽ những kiến thức bổ ích đối với bạn.

Bài viết trên đây, Hệ Thống Quản Lý Trường Học đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác chuẩn nhất 2022❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác chuẩn nhất 2022” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác chuẩn nhất 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Mẫu biên bản bàn giao công việc khi chuyển công tác chuẩn nhất 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-07-14 22:34:50. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại HeThongQuanLyTruongHoc.Com

Back to top button