Giới thiệu

Giới thiệu Hệ Thống Quản Lý Trường Học

Hệ Thống Quản Lý Trường Học là dự án về giáo dục được đầu tư phát triển nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ, áp dụng công nghệ số vào ngành giáo dục. Website dự án vẫn đang trong giai đoạn kêu gọi vốn đầu tư, quý bạn đọc vẫn có thể đăng nhập hệ thống quản lý trường học demo để tham khảo.

Back to top button